/
Telefon: +381 11 3077 215
Mail: onlineshop@azmarket.co.rs

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) privredno društvo A-Z MARKET d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.azmarket.co.rs

 

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.azmarket.co.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva A-Z MARKET d.o.o., Zemun - Beograd, Cara Dušana 120, mat.br. 17319680, PIB: 100825837, Tel.: +381113077-291, Fax: +381113077-291, www.azmarket.co.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: onlineshop@azmarket.co.rs 

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.azmarket.co.rs

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.azmarket.co.rs smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.azmarket.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 2000,00 rsd.

- kupljenu robu isporučujemo u roku od najviše 5 radnih dana putem kurirske službe City Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.azmarket.co.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.azmarket.co.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je sajt www.azmarket.co.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.azmarket.co.rs. Sajt www.azmarket.co.rs je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 14 dana od dana prelaska rizika na potrošača.

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.

AZ Market©2023, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretražite